Marias story

Läkning inifrån

Marias story

Läkning inifrån

Marias story

En urkraft och urvisdom reser sig inifrån när jag anammar den cykliska rytmen inom mig. De inre årstiderna skapar utrymme och kontakt. Hela jag får plats. Här får jag äntligen komma till ett rum inom mig själv som känns hemma – där sinnesro, intuition och skapande bor. Urkraften reser sig och det finns ingen återvändo. Nu är jag här och från denna plats kommer stegen på det som är min livsstig, naturligt.

Visionen med mitt arbete är att varje längtande menstruerande person som hittar in hit ska finna sin egen rytm och intuition och låta det som vill komma till uttryck genom hens själ få kraft och mod att göra det.

I cykelförståelsen jag själv tar del av väcks en längtan och ett kall att dela vidare av den kraft, den visdom, det helande och allt det som min menscykel lär mig av att komma tillbaka till mig själv och den urvisdom som finns inom mig. Det helande som äger rum när jag hedrar min menscykel och följer det som den så vackert bjuder in till känns som det viktigaste av helande som någonsin tagit plats i mig. 

För cirka tolv år sedan fick jag en ingivelse att sluta äta p-piller och sen den dagen har jag tagit många steg för min egen rytm och landat in i en djupare kontakt med mig själv och mitt inre! Jag åt p-piller från tonåren tills jag blev cirka 26 år, nu tolv år senare skulle jag aldrig gå tillbaka till p-piller. Det var som att jag inte riktigt kände mig själv när jag gick på piller. Efter att jag slutade återfick jag en kontakt med M I G. Här var hon jag hade längtat efter så länge. P-pillerna dövade kontakten och skapade något jag skulle kalla en hittepåcykel – där jag helt zonade ut från den verkliga cykeln = mig själv! 

Jag ser det som en av mina livsuppgifter att sprida denna kunskap vidare till andra kvinnor om hur vi kan läka oss själva och skapa en hållbar livsstil, genom att förstå det som vår menscykel ger oss varje månad. 

Det är inget ogreppbart, svårt och otillgängligt – det finns här, inom mig! Som en mjuk vägledning, en inre röst, en intuition och närvaro till livet. Min egen menscykel som inte vill något annat än att jag ska vara lyhörd för dess djupa visdom och kraft. I lyhördheten väcks en relation till de allra djupaste delarna av mig själv. 

Det känns stort och vackert att vara här på denna sida och skriva den här texten. Välkommen till dig som hittar in hit. Jag hoppas verkligen att du, precis som jag, ska få uppleva hur din egen menscykel ger ny rymd inuti av läkande och kraft. 

Varm kram Maria

 

Marias story

En urkraft och urvisdom reser sig inifrån när jag anammar den cykliska rytmen inom mig. De inre årstiderna skapar utrymme och kontakt. Hela jag får plats. Här får jag äntligen komma till ett rum inom mig själv som känns hemma – där sinnesro, intuition och skapande bor. Urkraften reser sig och det finns ingen återvändo. Nu är jag här och från denna plats kommer stegen på det som är min livsstig, naturligt.

Visionen med mitt arbete är att varje längtande menstruerande person som hittar in hit ska finna sin egen rytm och intuition och låta det som vill komma till uttryck genom hens själ få kraft och mod att göra det.

I cykelförståelsen jag själv tar del av väcks en längtan och ett kall att dela vidare av den kraft, den visdom, det helande och allt det som min menscykel lär mig av att komma tillbaka till mig själv och den urvisdom som finns inom mig. Det helande som äger rum när jag hedrar min menscykel och följer det som den så vackert bjuder in till känns som det viktigaste av helande som någonsin tagit plats i mig. 

För cirka tolv år sedan fick jag en ingivelse att sluta äta p-piller och sen den dagen har jag tagit många steg för min egen rytm och landat in i en djupare kontakt med mig själv och mitt inre! Jag åt p-piller från tonåren tills jag blev cirka 26 år, nu tolv år senare skulle jag aldrig gå tillbaka till p-piller. Det var som att jag inte riktigt kände mig själv när jag gick på piller. Efter att jag slutade återfick jag en kontakt med M I G. Här var hon jag hade längtat efter så länge. P-pillerna dövade kontakten och skapade något jag skulle kalla en hittepåcykel – där jag helt zonade ut från den verkliga cykeln = mig själv! 

Jag ser det som en av mina livsuppgifter att sprida denna kunskap vidare till andra kvinnor om hur vi kan läka oss själva och skapa en hållbar livsstil, genom att förstå det som vår menscykel ger oss varje månad. 

Det är inget ogreppbart, svårt och otillgängligt – det finns här, inom mig! Som en mjuk vägledning, en inre röst, en intuition och närvaro till livet. Min egen menscykel som inte vill något annat än att jag ska vara lyhörd för dess djupa visdom och kraft. I lyhördheten väcks en relation till de allra djupaste delarna av mig själv. 

Det känns stort och vackert att vara här på denna sida och skriva den här texten. Välkommen till dig som hittar in hit. Jag hoppas verkligen att du, precis som jag, ska få uppleva hur din egen menscykel ger ny rymd inuti av läkande och kraft. 

Varm kram Maria