Select Page

VISIONEN

Det är dags att vakna för vår allra innersta urrytm!

fredsuppdrag

Vi ser en fredlig och varm värld där kvinnor lyser. Där de är mer aktiva i en viss del av månaden och tar det lugnare i en annan del av månaden. Kvinnor som förstår och följer sin menscykel.

Den mens som en gång hatats av många kvinnor är nu den gemensamma nämnaren för att leva ett liv i glädje och njutning. Att stå stadigt i sin fulla kraft. Menscykeln är nu vår inre vägledare som är mer tillförlitlig än någon vägledning utifrån.

Vi har valt att börja vägleda medvetna och engagerade kvinnor i Sverige som känner potentialen i att leva sitt liv i samklang med sin inre rytm. Ju fler kvinnor vi blir som gör det, desto fler förebilder har vi för våra yngre kvinnor. 

Vi ser det som varje kvinnas rätt att återta makten över sin kropp genom att lära känna sin menscykel och följa den. Vi ser vårt arbete med Menscykeln som ett fredsuppdrag. En kärleksrevolution. 

Kram Maria & Christine