Marias story

Marias story

Marias story Läkning inifrån 7 Marias story Läkning inifrån 7 Marias story En urkraft och urvisdom reser sig inifrån när jag anammar den cykliska rytmen inom mig. De inre årstiderna skapar utrymme och kontakt. Hela jag får plats. Här får jag äntligen komma...